Welkom, bij de Adviesraad Cliëntenbelangen Maatschappelijke Dienstverlening (de Kern/Jeugd ggz/WijZ Welzijn)

Wat leuk dat je onze website bezoekt!

Hier vind je allerlei informatie over de Adviesraad Cliëntenbelangen Maatschappelijke Dienstverlening (de Kern/Jeugd ggz/WijZ Welzijn). De Adviesraad behartigt de belangen van allen die in behandeling/ begeleiding zijn bij de Kern en Jeugd ggz en de gebruikers van de diensten van WijZ Welzijn. 

Wij houden ons onder andere bezig met de inspraak van en de informatievoorziening aan cliënten over wachttijden, kwaliteit van de geleverde zorg en knelpunten binnen de behandeling. Wij hebben regelmatig contact met onze achterban en de medewerkers van de verschillende stichtingen.

Eén keer per maand hebben wij een onderlinge vergadering en één keer per maand overleg met de directie (momenteel via teams). Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in allerlei werkgroepen en bijeenkomsten zoals Rookvrij Dimence Groep, het primair proces en overleg met de WMO Adviesraad van de Gemeente.

Heb je interesse in de Adviesraad of wil je wat meer weten over het werk van de Adviesraad, mail of bel onze ondersteuner/coach, we komen graag met je in contact.

Jan Korterink (voorzitter).

 

 

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Heb je belangstelling, wil je je kennis en/of ervaring delen?
Neem gerust contact op voor meer informatie